Қызмет түрлері
  • Топырақтардың археологиялық сараптамасы
  • Кешенді археологиялық зерттеулер
  • Тарихи – мәдени сараптама
  • Материалдардың ғылыми өңделуі және зертханалық зерттеулер
  • Тарихи – мәдени мұралардың нысандарын зерттеу,
    қорғау және пайдалану саласында консалтингілік қызметтер
Қазақстанның археологиялық мұрасының кең популяризациясы мақсатында, өз қазақстандық ұлттық ойды түсiнушiлiк, Археологиялық Экспедиция өз қызметтiң өмiрге iске асыра барынша ұмтылады.